اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تقليد كردن، صادقانه ترين شكل تمجيد است. اگر ما قرار باشد كه خداى خود را با شبيه بودن به او، صادقانه بستاييم تقليد نيز شايد پرخرج ترين شكل تمجيد باشد. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد، محبت نسبت به خدا هرگز تنها در افكار و دلهاى ما اتفاق نميفتد. محبت كارى است كه ما براى ديگري انجام ميدهيم — يك عمل است. يوحنا در اول يوحنا باب ٤ فرمود كه ما بايد محبتمان را هم در عمل و هم در گفتار نشان دهيم. محبت به معناى از خودگذشتگى است، گذشتن از خواسته ها، حق و حقوق، و تمايلات مان— تا خدا را جلال داده و ديگرانرا خدمت كنيم. اين همان محبتى است كه ميتواند دنياى ما، رابطه زناشويي و يا خانواده ما را تغيير دهد.

دعای من

اي اَبّا پدر، من هرگز كاملن نخواهم فهميد كه تو چطور توانستي مرا آنقدر محبت كنى كه رضا بدين دادى كه پسرت در راه من قربانى شود. لطفن كمكم كن تا من نيز جانبازانه به ديگران محبت كن. ميدانم كه توانايى انجام چنين كارى در من نيست، پس لطفن محبتت را در دلم بريز تا اين محبت را با ديگران قسمت كنم. بوسيله برادر و قربانى خويش، عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات