ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเลียนแบบเป็นการสรรเสริญที่จริงใจที่สุด ถ้าเราจริงใจในการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยโดยการเป็นเหมือนพระองค์ การเลียนแบบพระองค์คงเป็นวิธีการสรรเสริญที่มีค่าที่สุด คุณเห็นไหมครับว่า ความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้แค่เกิดในจิตใจหรือความคิดของเราความรักเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่น คือการแสดงออกโดยการกระทำ ยอห์นกล่าวใน 1 ยอห์น บทที่ 4 ว่าเราต้องรักโดยการกระทำและคำพูดของเรา ความรักหมายถึงการยอมสละในสิ่งที่เราต้องการ สิทธิของเรา ความปรารถนาของเรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่น นี่เป็นความรักที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกหรือ ชีวิตการแต่งงานหรือครอบครัวได้

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์คงจะไม่สามารถเข้าใจว่าพระองค์รักข้าพระองค์มากถึงขนาดที่ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาที่จะตายเพื่อข้าพระองค์ได้อย่างไร ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รักคนอื่นอย่างเสียสละ ข้าพระองค์รู้ว่าอำนาจที่จะทำเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในข้าพระองค์ ดังนั้นโปรดเทความรักของพระองค์เข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะแบ่งปันความรักกับคนอื่นๆ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู พี่ชายของข้าพระองค์ ผู้เสียสละแทนข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น