ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเลียนแบบคนที่เราป้อยอ แสดงว่าเราพูดจริง ถ้าเราป้อยอพระเจ้าจากใจด้วยการพยายามเป็นเหมือนพระองค์ การเลียนแบบนี้ก็เป็นการป้อยอที่มีค่ามากรูปแบบหนึ่ง เห็นหรือยังว่า ความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจเท่านั้น แต่ความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำด้วย เหมือนที่ยอห์น พูดถึงใน 1 ยอห์น 4 ที่ว่าเราต้องรักด้วยการกระทำและคำพูด ความรักหมายถึงการเสียสละ คือสละสิ่งที่เราอยากมีอยากได้ สละสิทธิของเรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและยอมรับใช้ผู้อื่น ความรักแบบนี้ถึงเปลี่ยนแปลง ทั้งโลกนี้ หรือ ชีวิตคู่หรือครอบครัวได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าคิดไม่ออกเลยว่าทำไมพระองค์ถึงรักข้าพเจ้ามากขนาดนี้ถึงกับยอมส่งพระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาตายแทนข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ยอมสละตัวเองเพื่อรักคนอื่นแบบพระองค์ด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าโดยลำพังคงทำไม่ได้แน่ ดังนั้นโปรดเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อจะได้มีแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย อธิษฐานผ่านทางพระเยซู พี่ชายและเครื่องบูชาของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น