اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«مسیحیان کامل نیستند، بلکه آمرزیده شده اند!» شما احتمالاً این برچسب را یا چیزی مشابه به آن را دیده اید. از جهتی، این جمله کاملاً حقیقت دارد. اما، از دیدگاه خدا، مسیحیان کامل هستند. این همان پیام عظیمی بود که پولس به کولسیان داد. بخاطر قربانی عیسی، خدا نقایص ما را نمی بیند. او به ما از طریق کاملیت عیسی نگاه میکند. به این عقاید توجه کرده و از آنها به شگفت آیید! ببینید که خدا چگونه به شما می نگرد و از او تشکر نمایید! به فیض خدا نسبت به ما در عیسی، با فروتنی بنگرید و به وجد آیید! مقدس، بی عیب،‌ و بی ملامت — چیز دیگری برای گفتن باقی نمانده به جز «هللویاه!»

دعای من

ای پدر، برای فراهم کردن قربانی ای که مرا پاک می سازد، از تو تشکر میکنم. متشکرم که ارزش مرا از طریق کاملیت عیسی و قربانی او می بینی. ای خداوند عیسی، از تو تشکر میکنم برای اینکه قرض های مرا به گناه پرداخت نمودی و کاملیت خودت را با من قسمت کردی. باشد که زندگیم امروز، و هر روز، بیشتر شبیه به کاملیت تو که آنرا بوسیله فیضت به من داده ای، بشود. در نام عیسی، منجی خود میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات