ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คริสเตียนไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เป็นคนที่ได้รับการอภัย" คุณคงจะเคยเห็นสติกเกอร์ติดท้ายรถแบบนี้ หรืออะไรที่คล้ายๆแบบนี้ ในมุมหนึ่งข้อความนี้ก็ถูกต้อง แต่จากมุมมองของพระเจ้า คริสเตียนเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ นั่นคือข้อความที่น่าทึ่งที่เปาโลบอกกับชาวเมืองโคโลสี เพราะการสละชีพของพระเยซู พระเจ้าไม่มองข้อบกพร่องของเรา พระองค์มองเราผ่านความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ ดูแนวคิดเหล่านี้แล้วรู้สึกทึ่ง ดูว่าพระเจ้ามองเรา แล้วรู้สึกขอบพระคุณ ให้เราถ่อมตนโดยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราในพระเยซู และให้เราชื่นชมยินดี บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและปราศจากข้อกล่าวหา — ไม่มีอะไรเหลือให้พูดแล้วนอกจาก "สรรเสริญ พระผู้เป็นเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณสำหรับการเสียสละที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับการชำระ ขอบคุณสำหรับการเห็นคุณค่าของข้าพเจ้าผ่านความสมบูรณ์แบบของพระเยซู และการสละชีพของพระองค์ ขอบคุณ พระเยซูเจ้า ที่จ่ายหนี้บาปแทนข้าพเจ้า และแบ่งปันความสมบูรณ์แบบของพระองค์กับข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้และในทุกๆ วัน มีความบริบูรณ์ใกล้เคียงกับที่พระองค์ให้มาผ่านทางพระคุณของพระองค์มากยิ่งๆขึ้น อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น