اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت! ما در هفته اى كه به روز والنتين نزديك ميشويم، ميخواهيم معناى واقعى محبت را بياد آوريم. بدون محرك و ابزار محبت، تمام فعاليتهاى "مسيحيان" بيشتر"فعاليت" هستند تا مسيحى.

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات