اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا ميدانيد كه كتاب مقدس صرفاً نميگويد كه "خدا شما را دوست دارد." من قصد گيج كردن شما را ندارم. در كتاب مقدس بارها به اين مطلب اشاره شده كه خدا ما را دوست دارد. با اين وجود، يك حقيقت مهم را نبايد از ياد برد. هر زمان كه كلام خدا اعلام ميكند كه خدا ما را دوست دارد، آنرا نيز بما نشان ميدهد. محبت خدا فراتر از احساس و نيّت است. محبت خدا آشكار شده است. خدا ما را آنقدر محبت نمود كه فقط بما نگفت"دوستت دارم" خدا با فرستادن پسرش و فدا نمودن او، محبت غير قابل فهم خودش را بما نشان داد! ما هرگز نبايد شك كنيم كه خدا آنچه را كه بر زبان مى آورد، آنرا براستى و از ته دل ميگويد. او وعده هاى محبت خود را با كارهايش پشتيبانى ميكند.

دعای من

خداى مهربان و قادر مطلق، سپاسگزارم از اينكه مرا دوست ميدارى. تو را بخاطر ابراز و نشان دادن محبتت سپاس ميگويم. ميخواهم كه تو نيز اينرا بدانى كه منهم تو را دوست دارم! امروز كارها و سخنانم را بعنوان شاهدى بر محبتم بپذير. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات