ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้หรือเปล่าว่า พระคัมภีร์ไม่ได้แค่บอกว่า "พระเจ้ารักคุณ" อย่าเพิ่งงงนะ จริงอยู่ที่ พระคัมภีร์พูดหลายครั้งว่า "พระเจ้ารักเรา" แต่ก็ไม่ควรมองข้ามความจริงข้อนี้ด้วย ที่ว่า ทุกครั้งที่พระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้ารักเรา ก็มีการแสดงออกมาให้เห็นด้วยว่ารักยังไง ความรักของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าอารมณ์ ความรู้สึก หรือความตั้งใจ แต่มีการแสดงออกให้เห็นด้วย พระเจ้ารักเรามาก พระองค์ไม่ได้เพียงแค่พูดว่า "เรารักเจ้า" แต่พระองค์แสดงให้เห็นโดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเรา เพื่อแสดงความรักอันหาที่เปรียบไม่ได้ให้กับเรา เลิกสงสัยได้เลยว่าพระเจ้ารักเราจริงๆหรือเปล่า เพราะพระองค์ทำให้คำสัญญาของพระองค์จับต้องได้ในพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รักและเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทั้งบอกและแสดงให้ข้าพเจ้าได้เห็นกับตา พระบิดาที่รัก โปรดรู้ว่า ข้าพเจ้าก็รักพระองค์เหมือนกัน โปรดรับคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าในวันนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น