ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณทราบหรือไม่พระคัมภีร์ไม่ได้เพียงแค่พูดว่า "พระเจ้าทรงรักคุณ" อย่าสับสนนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ พระคัมภีร์บอกเราหลายต่อหลายครั้งว่าพระเจ้าทรงรักเรา อย่าให้เราลืมความจริงที่สำคัญว่า ในแต่ละครั้งที่พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรา ก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักด้วย ความรักของพระเจ้าเป็นมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกและความตั้งใจ ความรักของพระเจ้ามีการแสดงออกให้เห็น พระเจ้าทรงรักเรามากพระองค์ไม่ได้เพียงแค่พูดว่า "เรารักเจ้า" แต่พระองค์แสดงให้เห็นโดยการส่งและเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เรามีความรักที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ของพระองค์ เราไม่สงสัยว่าพระเจ้าหมายความว่าแบบนั้นจริงๆ ตามที่ทรงพูดหรือเปล่า เพราะพระองค์มีการกระทำที่ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทำตามที่สัญญาจริงๆ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทั้งบอกและแสดงให้ข้าพระองค์เห็นความรักของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดรับรู้ว่าข้าพระองค์ก็รักพระองค์ด้วย ขอทรงโปรดรับคำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันที่แสดงให้เห็นความรักของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น