اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما متفاوت از یکدیگر هستیم! خدا ما را نر و ماده آفرید تا بتوانیم مکمل یکدیگر باشیم. هر یک از ما به صورت خدا آفریده شده ایم. مقصود خدا این است که زن و شوهر، رابطه اولیه انسانی خود را در همدیگر بیابند. آنها همچنان به والدین خویش احترام میگذارند، اما در یک خانه با هم بسر میبرند. زندگی این دو نفر به یکی تبدیل میشود. آنها با توجه به شناخت صمیمانه ای که از نظر جنسی از هم دارندــ‌«یک تن» میشوند. و این رابطه ای لذت بخش (امثال۵)، حفاظت شده(اول تسالونیکیان ۳:۴-۸)، و شاد(غزل غزل ها) است برای تمام عمر(متی۶:۱۹).

دعای من

ای پدر قدوس و قادر مطلق، لطفاً در دنیای امروز که از نظر جنسی، درگیری های زیادی وجود دارد، به من این توانایی را بده تا با یکپارچگی و پاکی زندگی کنم و مرا مبارک فرما. خواهش میکنم که روح و کلام تو مرا تعلیم داده اصلاح نمایند و متقاعدم سازند، همچنانکه من حقیقت تو را برای روابطم کشف میکنم و برای اراده تو در مورد امور جنسی ام، شادی میکنم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات