اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه پيغامى! خدا خواهان پرثمر بودن زندگيهاى ماست. او از ما چيزى بيشتر از دانش فكرى ميخواهد، او از ما ميخواهد كه اين دانش را در زندگيهاى مان به مرحله اجرا بگذاريم و مؤثر و پرثمر باشيم. اما براى شخص خودم، من بايد تلاش خود را بكار گرفته و در اين خصوصيات رشد كنم. مطلبى كه پطرس در اينجا ميگويد اينست كه:"خيلي خوب رفقا، خدا ميخواهد كه شما در پى اين خصوصيات باشيد و بوسيله زندگى تان تأثيرگذار باشيد!" من آماده هستم! بياييد اينكار را امروز با هم آغاز كنيم.

دعای من

اى خداى قدوس، قصد من اينست كه تلاش بيشترى كرده تا در فيض تو رشد كنم. لطفن كوشش هاى مرا بركت ده و آنها را بعنوان تشكرات قلبى ام بپذير، تشكر بخاطر اينكه مرا دوست داشتى هنگاميكه دوست داشتنى نبودم و مرا رهانيدى هنگاميكه گمشده اى بيش نبودم. من در زندگى خود با عيسى خواهان پرثمر بودن براى جلال تو هستم، كسى كه در نامش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات