اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آمرزش گناهان! چه هديه شيرين و باارزشى! آنچه را كه ما توان درست كردن، آراستن يا پرداختنش را نداشتيم، خدا آنرا در مسيح برايمان انجام داد. با او، هر روزمان آغازى نو و زايش دوباره بهار است. اما او براى دادن چنين هديه اى به ما، چه بهاى سنگينى پرداخت!

دعای من

اى پدر، تو براى آمرزش گناهانم متحمل درد و عذاب شديدى شدى و با ريختن خون پسرت بهاى سنگينى پرداختى، تو را به اين خاطر سپاس ميگويم. من نميخواهم اين بهاى پرداخت گناهم را دست كم بگيرم و براى قدردانى از فيض تو، براى جلال تو خواهم زيست. در نام او كه براى نجات من از همه چيز خود گذشت دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات