ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การให้อภัย! ช่างเป็นของขวัญที่หอมหวนและมีค่ายิ่งจริงๆ สิ่งที่เราขาดกำลัง แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ พระเจ้าก็ได้ทำให้กับเราแล้วในพระเยซู ในพระเยซู ทุกๆวันก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่ เป็นฤดูกาลใหม่แห่งการผลิดอกออกใบ แต่จริงๆแล้ว พระองค์ต้องจ่ายค่าไถ่ที่แสนหฤโหดเพื่อให้ของขวัญนี้กับเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ยอมเจ็บปวดและยอมสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เพื่อยกโทษให้กับความผิดบาปของข้าพเจ้า ผ่านทางเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งที่พระองค์ต้องจ่ายเพราะความบาปของข้าพเจ้านี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูผู้ที่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อความรอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น