اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احساسات رویایی جوانان نباید با استدلال پس زده شود یا بطور خود بزرگ بینانه ای به کنار گذاشته شود. اگر شما جوانتر هستید، شما نه تنها بخشی از کلیسای فردا را تشکیل میدهید،‌ بلکه شما امروز خادم خدا هستید. او را با قدرت هرچه تمامتر خدمت نمایید و برای مسن تر از خودتان نمونه باشید! اگر شما مسن تر هستید، به شور و هیجان جوانان با نظر تحقیر‌آمیز نگاه نکنید، اما آنرا تشویق نموده و با الهام از آن تقلید کنید! بیایید بیاد داشته باشیم که برخی از بهترین نمونه های ما،جوانترهایی هستند که خداوندمان را با ایمانی سرزنده خدمت میکنند!

دعای من

ای پدر متشکرم برای پر انرژی بودن،‌سرزنده بودن ، و شور و اشتیاق مسیحیانی که از ما جوانتر هستند. شهادت ایشان را تقویت نما، خدمت ایشان را مبارک فرما، و دل های آنها را خاللص نگه دار ، همچنانکه در خدمت تو رشد کرده و بالغ میشوند. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات