ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าได้ไปกรีดกันหรือมองข้ามพวกอุดมการณ์ของคนหนุ่มๆ ถ้าคุณเป็นเด็กหนุ่ม คุณไม่ใช่แค่จะเป็นอนาคตของคริสตจักรเท่านั้น แต่คุณก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้าในวันนี้ด้วย ให้ทุ่มเทเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้า และให้ทำตัวเป็นแบบอย่างกับคนที่มีอายุมากกว่าด้วย ส่วนคุณที่มีอายุมากกว่า ก็อย่าไปดูถูกความกระตือรือร้นของเด็กมัน แต่ให้การสนับสนุนและเลียนแบบความกระตือรือร้นนั้นด้วย อย่าลืมว่า ตัวอย่างที่ดีๆหลายครั้งก็มากจากเด็กๆพวกนี้แหละ ที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าต่อองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา หัวข้อในวันนี้ อาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความชื่นชมยินดี ในการเป็นขึ้นของพระเยซู ในวันอาทิตย์อันสดใสนี้ ดังนั้น คุณฟิว แวร์ จึงได้เพิ่มข้อความหนุนใจที่เกี่ยวกับการเป็นขึ้นของพระเยซู และยังเพิ่มอีกสองข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทีมที่อินเดีย ซึ่งเราไม่ควรพลาด ขอพระเจ้าอวยพรครับ พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณสำหรับ ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา และความเห็นอกเห็นใจ ที่มีอยู่ในน้องๆคริสเตียนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี้ โปรดช่วยให้คำพยานของพวกเขาเกิดผลดี ให้การรับใช้เต็มไปด้วยพระพร และโปรดรักษาจิตใจพวกเขาให้บริสุทธิ์ในช่วงนี้ที่กำลังเติบโตเป็นพวกใหญ่ในการรับใช้พระองค์ อธิฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น