اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هر چند که مصلوب شدن،‌ واقعه ای دهشتناک بود، اما این فصل نهایی داستان عیسی نبود. عیسی مرد و سپس قیام نمود. ما بعلت رستاخیز عیسی، میتوانیم به دو چیز ایمان داشته باشیم:۱)عیسی بخاطر آنانیکه به او ایمان آورده اند، با سرافرازی و پیروزی شکوهمند خواهد برگشت،۲) ما با آنانیکه دوستشان میداریم خواهیم بود، کسانیکه در مسیح خوابیده اند در زمانیکه عیسی ظهور نماید.

دعای من

ای پدر قادر مطلق و قدوس، متشکرم برای رستاخیز مسیح از مردگان و مطمئن ساختن من از اینکه حیات جاودانی با خودت را به من میدهی، و نیز زندگی جاوید با عزیزانم، آنهایی که قبلاً به دیار باقی شتافته اند. من مشتاقانه در انتظار روزی هستم که عیسی در جلال و با فرشتگان آسمانی برمیگردد و پیروزی کامل بر مرگ را به ارمغان می آورد. در نام عیسی متشکرم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات