اندیشه ها در مورد آیه امروز...

او بدهى را پرداخته و من دِينى دارم. خدا را سپاس ميگويم كه بابت گناهم مديون نيستم، اما مديون ديگران هستم كه با محبت، احترام و فيض با آنها رفتار كنم، همانگونه كه خداوند با من رفتار نمود!

دعای من

خداى قدوس كه مالك همه چيزهاست، تو را سپاس ميگويم نه فقط بخاطر اينكه مالك من هستى، بلكه به اين خاطر نيز كه مرا از بندگى، گناه و مرگ رهايى دادى. لطفن آتش عشق را بوسيله روح القدس در من بيفروز تا ديگرانرا همچون تو دوست بدارم. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات