ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณค่าถูกตีด้วยราคา เราจะมีคุณค่าอย่างมหาศาล พระเจ้าเอาสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของสวรรค์ มาซื้อเราออกจากบาปและความตาย และยังต้อนรับเราเข้าสู่​​ครอบครัวของพระองค์อีกด้วย เงินและทองจืดไปเลยเมื่อเทียบกับคุณค่าของสิ่งที่เอามาซื้อเรานั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตในทุกๆวันโดยตระหนักว่าเรามีคุณค่ามากขนาดไหนในสายตาพระองค์ ขอให้คำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพเจ้านั้นคู่ควรกับคุณค่าที่พระองค์ตีให้กับเรา— ไม่ใช่เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ดูเป็นคนสำคัญในสายตาคนอื่นๆ แต่เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ และมีเกียรติ คู่ควรกับของขวัญอันล้ำค่าของพระองค์ที่ให้กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น