اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بيان حقيقت خود بتنهايي كارى دشوار است. منظور شما اينست كه بايد به اينكار محبت را نيز اضافه كنم؟ آرى، اگر قرار است كه من مرد يا زن مسيح باشم، من بايد همانند او سخن گويم.

دعای من

خداوندا، مرا بخاطر تلخى دلم و بى انصافى لبانم ببخش. بوسيله روحت، ياريم ده تا از سخنانم بهتر استفاده كرده و به ديگران بركت رسانم و تو را جلال دهم. خواسته من اينست كه امروز حقيقت تو را با محبت تو در همه گفتگوهايم بيان كنم. بوسيله او كه حقيقت و عشق است، دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات