اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا صبر نکرد تا ان زمان فرا رسد که ما «آدم های خوبی» بشویم و بعد نجاتش را برای مان بفرستد. در عوض، او زمانی قدم به عرصه گذاشت که ما گمشده بودیم و نیازمند به فیض او. و اما این دقیقن همان تعریفی است که خدا از محبت دارد. محبت چیزی بیشتر از یک احساس یا یک بیان است،‌چیزی است که به طور جامع و عمیقی ظاهر و ثابت شده است.

دعای من

ای پدر قدوس و مهربان، متشکرم برای نشان دادن محبتت با چنین قدرت و روشی جانبازانه. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change