ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้รอจนเรา "ดีพอ"แล้วถึงให้ความรอดกับเรา แต่พระองค์มาช่วยเราในเวลาที่เรายังหลงสุดขั่วและจำเป็นต้องได้รับพระคุณของพระองค์อย่างยิ่ง นี่แหละ คือความหมายของคำว่ารักของพระเจ้า มันเป็นมากยิ่งกว่าคำพูดหรือความรู้สึก แต่มันเป็นการกระทำที่เห็นได้ชัดเจน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก ขอบคุณที่ได้แสดงความรักของพระองค์ออกมาให้เห็นในรูปแบบที่เปี่ยมไปด้วยพลังและการเสียสละอย่างยิ่ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change