اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امید ما به خداوند است! او اساس امنیت و دلیل سرودهای شادمانه ما است! او حِفاظ و امید ما است! او دلیل خوشی و وجد ما است!

دعای من

ای پدر مهربان و ای خدای عظیم الشأن، تو را میستایم برای مهربانی مشفقانه ات، برای قدوسیت مهیبت، برای آمرزش فراوانت، و برای محبت بی پایانت. من امید و حفاظتم را در تو می یابم. تو امید آینده من هستی. در نام تو، و در اسم پسرت، عیسی، شادی نموده و ستایشم را تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات