اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من اكنون ميفهمم كه چرا راستى و عدالت را به سختى ميتوان يافت: تعداد كارندگان زياد نيست! دانش و حكمت آسمانى مملو از فداكاريهاى زمينى است. و اين قوياً بيادم مى آورد كه حكمت اين نيست كه تو چه ميدانى بلكه تو چه ميكارى!

دعای من

اى پدر قدوس و حكيم، تو را ميستايم زيرا تو تمام اين خصايل نيكو را نشان دادى: پاك بودن، صالح بودن، باملاحظه بودن، مطيع بودن، رحمت، ميوه نيكو، بيطرف بودن و صميميت در مسيح.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات