ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ฉันรู้ว่าทำไมความชอบธรรมเป็นสิ่งหายาก: ก็เพราะมีคนหว่านไม่มากน่ะสิครับ ปัญญาสวรรค์เต็มไปด้วยการกระทำที่เสียสละในแบบโลก นั่นเป็นคำเตือนที่มีพลังกับผมว่าปัญญาไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณรู้ แต่เป็นสิ่งที่คุณหว่าน!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มีปัญญาและบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ การสร้างสันติสุข การไตร่ตรอง ความอ่อนน้อม ความเมตตา ผลดี ความยุติธรรมและความจริงใจในพระเยซู ข้าพระองค์ขอกำลังและความกล้าหาญที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้ในสัปดาห์นี้ที่ข้าพระองค์พยายามที่จะใช้ชีวิตเหมือนพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น