ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมความชอบธรรมถึงหายากนัก ก็เพราะมีคนหว่านน้อยมาก ความฉลาดที่มาจากพระเจ้าก็คือการกระทำที่เสียสละมากมายในโลกนี้ นั่นทำให้ผมตาสว่างขึ้นมาว่า ความฉลาดนั้นไม่ได้วัดกันที่ว่ารู้มากแค่ไหน แต่วัดกันที่คุณหว่านสิ่งดีๆมากขนาดไหนต่างหาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และฉลาดล้ำ ขอบคุณที่แสดงให้เราเห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้ในพระเยซู คือความบริสุทธิ์ การสร้างสันติสุข การคิดถึงคนอื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเมตตา การเกิดผลดี ความไม่ลำเอียง และความจริงใจ ดังนั้นในอาทิตย์นี้ ข้าพเจ้าขอพละกำลังและความกล้าหาญที่จะสำแดงคุณสมบัติเหล่านี้ของพระเยซูออกมาให้คนเห็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น