اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فيض تا چه اندازه مهم است؟ پولس رسول فرمود كه براى او سخن گفتن در مورد فيض مهمتر از جانش است! در واقع، اين بعد از گرويدنش به عيسى، زندگى او بود!

دعای من

خداى قادر مطلق، پدر قدوس تو را سپاس ميگويم زيرا فيضت را بطور كامل و سخاوتمندانه در فرستادن پسرت كه براى من مُرد،آشكار نمودى. من بعنوان فرزندت، و در تشكر بخاطر هديه جانبازانه تو، زندگي، عشق و همه چيزى را بتو تقديم ميدارم. بوسيله عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات