ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณานั้นสำคัญแค่ไหน เปาโลพูดว่าการประกาศเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเขาเสียอีก อันที่จริง เขาก็ทุ่มสุดชีวิตเพื่อการประกาศจริงๆหลังจากที่ได้เปลี่ยนมาติดตามพระเยซูแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับความเมตตากรุณาอันเหลือล้นของพระองค์ ที่หลั่งไหลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ด้วยการส่งพระเยซูมาตายแทนเรา ในฐานะลูกของพระองค์เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับของขวัญที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพระเยซูนี้ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะมอบชีวิต ความรักและทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ามี ให้กับพระองค์เป็นการตอบแทน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น