اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چقدر خوب است که ما آنقدر به خدا نزدیک شویم که انگار در زیر سایه او هستیم و در آرامشی که ناشی از حضور و پناه اوست، سهیم شویم. او دور نیست اگر دلهای ما مصمم شوند که به او نزدیک گردند. پس بیایید عزم خود را جزم کرده و به او نزدیک شویم!

دعای من

ای خدای بزرگ و قادر مطلق، ای شبان مهربان و اَبّا پدر، نزدیک بودن خودت را بر من آشکار نما. من مشتاق زندگی کردن در حضورت هستم و تلاش میکنم تا پاکی و فیضت را منعکس سازم. بوسیله خون عیسی بتو نزدیک میشوم و از محبت و فیض تو اطمینان کامل دارم. در نام عیسی، نامی که برتر از همه نامهاست، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات