ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันจะดีแค่ไหน ที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนเป็นเงาตามตัวพระองค์ และได้พักพิงอย่างอบอุ่นสบายในที่กำบังแห่งพระองค์ พระองค์อยู่ไม่ไกลหรอก ถ้าใจเราเลือกที่จะเข้าชิดใกล้กับพระองค์ มาอยู่ใกล้ๆพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน และอับบาพระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากอยู่ต่อหน้าพระองค์ และมีชีวิตที่สะท้อนความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์ออกมาให้เห็น เลือดของพระเยซูทั้งดึงข้าพเจ้าให้เข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ และยังทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจได้อย่างเต็มที่ถึงความรักและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูชื่อที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น