اندیشه ها در مورد آیه امروز...

برای اغنیا و فقرا، جوانان و سالمندان، ضعغا و قدرتمندان، برای انسانهای لاغر و فربه، هنوز هم یک پیغام و یک نام و یک داستان وجود دارد که در ابدیت ایشان تأثیر گذار است. آن پیغام، داستان، و نام در انجیل آمده است ــ خبر خوش خدا به جهانیان در عیسی مسیح. خبر خوش خدای حیات بخش در داستان عیسی مسیح، همان داستان و همان پیغام و امید همه جهانیان است.

Thoughts on Today's Verse...

For the rich and poor, young and old, weak and strong, thin and heavy, there is still just one message, one name, and one story that makes the eternal difference. That one message, story, and name are announced in the gospel — God's good news to the world in Jesus Christ. God's good news of life in Jesus Christ is the story, message, and hope for all.

VerseoftheDay.com, and our parent ministry, Heartlight.org, were blessed by the friendship, encouragement, and written content of Paul Faulkner. Paul, who was unashamed of the Lord and the gospel, recently graduated to be with Jesus. Please take a moment and honor him with us by learning a little more of Paul's story and what he means to you as a VOTD subscriber.

دعای من

رهاننده بزرگ ما، مرا دلیری بیشتری بده تا خبر خوش انجیل را امروز اعلام نمایم. به من چشمانی بده تا آن کسانی را ببینم که منتظر شنیدن این خبر هستند. مرا از روحت پر بساز تا شرمنده نباشم بلکه با خوشی، داستان عیسی را بازگو کنم. زندگیم را با امید قطعی در مورد بازگشت شکوهمندانه و پیروزمندانه عیسی مملو بساز تا آنرا با اشتیاقی وافر با دیگران درمیان بگذارم و آنها بخواهند که فیض تو را بشناسند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Great Redeemer, make me more bold to proclaim the Gospel today. Give me eyes to see those who are waiting to be told. Fill me up with your Spirit so that I will not be ashamed but will gladly proclaim the story of Jesus. Fill my life with the optimistic hope of Jesus' glorious and victorious return so that I might share it with passion and others will know of your grace. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱۶:۱

نظرات