ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เด็กหรือผู้ใหญ่ อ่อนแอหรือแข็งแรง ผอมหรืออ้วน ก็มีเพียงแค่ข้อความเดียว ชื่อเดียว และเรื่องราวเดียว ที่จะนำชีวิตนิรันดร์มาให้ได้ นั่นก็คือเรื่องราวที่ได้ประกาศอยู่ในหนังสือแห่งข่าวดี เป็นข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูที่ได้ประกาศไปทั่วโลก ข่าวดีแห่งชีวิตของพระเจ้า ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นี้ เป็นเรื่องราวเดียว ข้อความเดียว และความหวังเดียว สำหรับคนทั้งโลก VerseoftheDay.com และพันธกิจผู้ปกครอง และ Heartlight.org ได้รับพระพรจากการเป็นเพื่อน คำหนุนน้ำใจ และงานเขียนของคุณ Paul Faulkner. Paul ไม่เคยอับอายในเรื่องขององค์เจ้าชีวิตและข่าวดีของพระองค์ ท่านได้จากไปอยู่กับพระเยซูแล้ว ขอให้เราใช้เวลานี้ในการไว้อาลัยและให้เกียรติกับท่าน ด้วยการเรียนรู้ประวัติของ ท่าน ในฐานะสมาชิก VOTD

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะประกาศข่าวดีมากขึ้นในวันนี้ ขอช่วยเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะเห็นผู้ที่กำลังรอฟังข่าวดีนี้ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะไม่อับอาย แต่ยินดีที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความหวังอย่างเต็มที่กับการกลับมาของพระเยซูอย่างมีสง่าราศีและมีชัยชนะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำข่าวดีนี้ออกไปแบ่งปันด้วยความรัก และทำให้คนอื่นๆ ได้มารู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น