اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنياى مملو از انحرافات و وسوسه ها، پاك زيستن امرى دشوارست. حتى فراتر از دشوار، گاهى اوقات دعوت به پاك زيستن امرى فراموش شده يا ناديده گرفته ميشود. "فيض ارزان"(يهودا ٤) جانشين خوانده شدگى به يك زندگى پر از شور ايمان و سرسپردگى شده است. ما در عين اينكه هرگز نميخواهيم تسليم عدالت بر اساس اعمال شويم، همچنين بايد بخاطر داشته باشيم كه ناپاكى به دلايلى نظير تنبلى، عدم سرسپردگى يا يك عصيان جزئى، زندگى مسيحيان را آلوده ميسازد و تأثيرگذارى ما را بر جهانى كه ناظر ماست، تباه ميكند.

دعای من

خدايا، دلم، زندگيم، بدنم، و نفوذم را پاك و خالص بگردان. دعا ميكنم كه گفتار و انديشه من در نظر تو بيعيب باشد. من ميخواهم مثل تو پاك باشم و آن حرمتى را كه تو سزاوارش هستى، براى تو قائل باشم. تو تنها خدا هستى! اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات