ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและการล่อลวง จะทำให้ชีวิตนี้บริสุทธิ์ก็ยากนัก และยิ่งยากไปกว่านั้น คือคนมักจะมองข้ามและเพิกเฉยกับการเรียกร้องให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ในหนังสือยูดาบทที่ 4 พูดถึง การไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของ "พระคุณ" และใช้พระคุณเป็นข้ออ้างในการใช้ชีวิตแบบส่งๆ ไร้ความรักความเมตตาต่อกัน ไม่เคยคิดที่จะมีชีวิตที่ชอบธรรม แต่เราต้องจำเอาไว้ว่าชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ ทั้งเกียจคร้าน หรือเหลวไหล หรือดื้อดึง ล้วนแต่ทำลายชื่อเสียงของคริสเตียนในสายตาของคนที่ไม่ใช่คริสเตียนได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดชำระจิตใจ ชีวิต ร่างกาย และอิทธิพลของข้าพเจ้า ขอให้คำพูดและความคิดของข้าพเจ้าไร้ที่ติในสายตาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ พระองค์ผู้เดียวคือพระเจ้า อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น