اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رؤیا و هدف شما چیست؟ من در مورد شما نمیدانم، اما در مورد خودم چندان مطمئن نیستم که آیا می توانم بگویم که هدف من«داشتن یک زندگی آرام» است. اما هنگامیکه دلیل این حکم را می شنوم، می فهمم. خیلی از آدمهایی را که من ملاقات میکنم بخاطر« مشغولیت هایشان» مغشوش، ضعیف، و شدیداً خسته هستند. پس بیایید متعهد شویم که کمی آهسته تر برانیم، به خدا بیشتر و بیشتر تکیه کنیم، و بدنبال آن زندگی ای باشیم که احترام اطرافیانمان را جلب می کند!

دعای من

ای پدر گرانقدر و عادل، من به کمکت نیازمندم تا آرام گرفتن را یاد بگیرم، همینطور مسئولیتهایم را بصورت منظم انجام دهم بجای اینکه بدون هدف و بدون هیچگونه کنترلی، اینور و آنور بدوم. لطفاً نه تنها حکمتی را به من بده که برایش دعا میکنم، بلکه صبر و آرامشی را که برای داشتن این حکمت به آن احتیاج دارم نیز به من عطا کن، حکمتی که دل و ذهن مرا تغییر خواهد داد. در اسم عیسی این را میخواهم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات