ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ ఆశయం ఏమిటి? మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని "పరులజోలికి పోకుండావుంట ...." అనేది నా ఆశయం అని చెప్పగలనని నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు, కాని పౌలు యొక్క ఆ ఆదేశానికి కారణం విన్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది. నేను కలుసుకున్న చాలా మంది వ్యక్తులు "బిజీ-నెస్" తో విసిగిపోతారు, పరుగెత్తుతారు మరియు అలసిపోతారు. కాబట్టి కొంచెం తీరికగా ఉండటానికి నిబద్ధతచూపుదాము , ప్రతిరోజూ దేవుణ్ణి ఎక్కువగా విశ్వసించండి మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారి గౌరవాన్ని గెలుచుకునే జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిద్దాం!

నా ప్రార్థన

విలువైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, నియంత్రణ లేకుండా మరియు ప్రయోజనం లేకుండా నడుచుకునే బదులు వేగాన్ని తగ్గించడానికి మరియు నా స్వంత బాధ్యతలకు మొగ్గు చూపడానికి నాకు మీ సహాయం కావాలి. దయచేసి నేను ప్రార్థిస్తున్న జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాకుండా, నా హృదయాన్ని మరియు మనస్సును మార్చడానికి ఆ జ్ఞానం కోసం నాకు అవసరమైన సహనం మరియు నిశ్శబ్దం కూడా ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు