ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร ผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงหรอกนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมใฝ่ฝันอยาก "มีชีวิตที่เงียบสงบ .... " แต่เมื่อผมได้ยินเหตุผลในการสั่งแบบนั้น ผมก็เข้าใจ มีคนจำนวนมากที่ผมเจอมี หมดหวัง อ่อนล้าและหมดแรงไปกับ "ความยุ่ง" ของพวกเขา ดังนั้นขอให้เรามุ่งมั่นที่จะยุ่งวุ่นวายให้น้อยลง วางใจในพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวัน และพยายามที่จะมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และชอบธรรม ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ เพื่อเรียนรู้ที่จะช้าลงและมุ่งมั่นกับสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองแทนการยุ่งวุ่นวายโดยไม่มีการควบคุมและไม่มีเป้าหมาย ขอทรงโปรดให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์ได้อธิษฐานขอ รวมทั้งความอดทนและความใจเย็นที่ข้าพระองค์จำเป็นต้องมีสำหรับสติปัญญาที่จะเปลี่ยนความคิดและจิตใจของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น