اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هدف ارتباط مسیحی، تنها شفاف بودن یا فهمیده شدن نیست. حتی داشتن صداقت هم هدف نیست. هدف از چنین ارتباطی این است که بر اساس نیاز آن شخص، بتوانیم با سخنانی مناسب ،او را بنا و تشویق کرده و روحیه اش را بالا ببریم.

دعای من

ای شبان ملایم، به من دلی خالص بده تا سخنانم نیز خالص باشند. به من دلی مهربان عطا کن تا با مهربانی سخن بگویم. به من دلی سرشار از خوشی و امید بده تا با افرادی که تو بر سر راهم قرار میدهی صحبت کرده و این امید و خوشی را با آنان درمیان بگذارم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات