ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายในการพูดคุยกันของคริสเตียน ไม่ใช่แค่จะสื่อความหมาย หรือแค่ให้เข้าใจกัน หรือแค่แสดงความจริงใจกัน แต่เป้าหมายคือพูดถูกเรื่องถูกราว ให้กำลังใจ และชูใจกับคนที่ต้องการและเป็นประโยชน์กับเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน โปรดให้จิตใจที่บริสุทธิ์กับข้าพเจ้า เพื่อคำพูดของข้าพเจ้าจะได้บริสุทธิ์ โปรดให้จิตใจที่เมตตากับข้าพเจ้า เพื่อคำพูดของข้าพเจ้าจะมีความเมตตา โปรดให้จิตใจที่ชื่นชมยินดีและมีกำลังใจกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เจอะเจอและพูดคุยกัน อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น