اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه موقعیتها و شرایط دشوار بنظر می آیند، من دریافته ام که خدا را صدا زدن و بر رحمت و فیض او توکل نمودن، امری آسان است. او نجات دهنده ای است که مانند طناب چتر نجات عمل میکند و بموقع باز میشود. اما من باید اقرار کنم که زمانیکه سرخوش از برکات او هستم و اوضاع بر وفق مراد من است،‌ من بیشتر شبیه اسراییلی ها هستم و همانند آنان از یاد میبرم که همه برکات و فرصت هایی را که دریافت کرده ام همه بخاطر فیض او بوده است. نیاز من در اوج شادی و موفقیت این است که یاد بگیرم او را بشناسم و هنگامیکه اوضاع بر وفق مراد است، بر عقل و توان خود تکیه نکنم!

دعای من

خدای فیاض، هر برکت نیکویی که در زندگی دارم، از توست. خانواده ای که بوسیله آن برکت یافته ام، حمایت و حفاظتی که دریافت کرده ام، ارزشهایی که نگاه داشته ام، موفقیتهایی که از آنها لذت برده ام، امیدی که دارم، نجاتی که دریافت نموده ام، و آینده ای که پیش بینی میکنم همه بخاطر فیض تو و نه بخاطر نیکویی من، از آن من هستند. سپاست میگویم! سپاس! در نام عیسی باز هم بیشتر از تو سپاسگزارم! آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات