اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ای دوستِ عزیزِ مسیح، با اطرافیانت که هنوز به آن کسی که خدا برایشان درنظر دارد تبدیل نشده اند، صبور باش ـــ بیاد آور که ما نیز به آنچه که خدا برایمان درنظر دارد، هنوز تبدیل نشده ایم. در روند«متحمل شدن» ضعف های ایشان، شاید شما به این کشف نایل آیید که دیگران در رابطه با ضعف های شما، متحمل تر و برای امانتداری شما، شکرگزارتر هستند. البته، هدف متحمل بودن این نیست که ما نفع ببریم. در عوض، ما این کار را انجام میدهیم تا دیگران برکت بیابند، با این شناخت که ایمان، امید، و عشق خواهران و برادرانمان در مسیح، به تار مویی بسته است. بیایید هرگز اجازه ندهیم که آنها بروند و هرگز باعث لغزش ایشان نباشیم!

دعای من

ای شبان مهربان، صبر بیشتری در رابطه با آنانی که در کشمکش هستند و به قوت تو و به تشویق من احتیاج دارند، به من بده. مرا ببخش برای اینکه مثل تو، به کشمکش های آنان توجه ندارم. کمکم کن تا در حالیکه آنها را در قدوسیتت کامل مینمایی، صبوری تو را به ایشان نشان دهم. ای خداوند، برای اینکه در این قسمت از دل من کمکم میکنی تا برای خواهران و برادرانم در فیض، برکت باشم، متشکرم. در اسم مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات