ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพื่อนของพระเยซูที่รัก ขอให้เราอดทนกับคนที่อยู่รอบตัวเรา ที่ยังไม่เป็นแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็น อย่าลืมว่า เราเองก็ยังไม่เป็นแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นเหมือนกัน ในระหว่างที่เราพยายามฝึก "ความอดทน" ที่จะอยู่กับ "ความล้มเหลว" ของคนอื่นนั้น เราอาจจะพบว่า คนอื่นก็ต้องอดทนกับเรายิ่งกว่า และขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของเรามากกว่าที่เราคิดเสียอีก แน่นอนว่า เป้าหมายของความอดทน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเอง แต่เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ โดยรู้ว่า พี่น้องในพระคริสต์ของเรานั้น ได้แขวนความเชื่อ ความหวัง และความรัก ของพวกเขาอยู่บนเส้นด้ายบางๆ ดังนั้น อย่าปล่อยให้พวกเขาหลุดไป หรือทำให้พวกเขาต้องสะดุดทิ้งความเชื่อไป

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน โปรดให้ข้าพเจ้ามีความอดทนมากขึ้นกับคนที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ คนที่ต้องพึ่งพากำลังของพระองค์และคนที่ต้องการกำลังใจจากข้าพเจ้า โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ได้สังเกตเหมือนกับพระองค์ที่เห็นว่าพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แค่ไหน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าทำให้พวกเขาเห็นว่า พระองค์ต้องอดทนแค่ไหนที่จะทำให้พวกเขามีความบริสุทธิ์ครบถ้วน ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยจัดการกับใจของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ ขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องผ่านทางพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น