اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در سُلوک (راه رفتن) خود با خدا، در چه قسمتهایی نیازمند رشد هستید؟ چطور است که با درنظر گرفتن این دو هدف «فیض و شناخت او» بطور همزمان شروع کنید؟ ما غالبن یکی از آنها را دنبال میکنیم. اما گاهی اوقات بنظر میرسد که هنگامیکه یکی از این اهداف مهمتر از دیگری میشود، در روح ما عدم تعادل بوجود می آید. بیایید فیض و شناخت را با هم نگاه داریم چون ما هر دوی اینها را با هم در منجی خویش می بینیم.

دعای من

خدای قدوس، من میخواهم که در بیشتر شبیه عیسی شدن رشد کنم. میدانم که بدون قدرت روحت و تمایل قلبی ام، کاری از پیش نتوان برد. بعلاوه، ای پدر عزیز، میخواهم که فرد مهربان تری باشم و در این زمینه رشد کنم. من خواهان شناخت و تجربه کردن حضور عیسی در زندگیم هستم. لطفن مرا در این سفر روحانی مبارک ساز. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات