اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تمام خدایان دیگر کاذب، ضعیف، و در تاریکی هستند. تنها الشادای، خداوند خدای قادر مطلق، یهوه خدای عهد، شایسته تمجیدها و پرستش های ما است. ما او را حمد میگوییم برای هدیه عیسی که به جهت گناهان ما کفّاره شد، بخاطر هدیه رحمتش که نارسایی های ما را تکمیل میکند، بخاطر هدیه صبرش که به ما کمک می کند که تضادهای مان را اصلاح کنیم، و در نهایت، بخاطر هدیه عشقش که برای نجات ما تدارک میبیند.

دعای من

ای خدای واحد حقیقی و زنده، باشد که جلال تو تا به ابد بر زندگی ها و امانتداری قوم تو بدرخشد. باشد که تسبیحات تو همواره بر لبان و در دل من باشد. باشد که مردم عشق تو را نسبت به خودشان در عیسی ببینند، اکنون و تا ابدالآباد. در نام عیسی تو را حمد میگویم و عظمت پرجلالت را اعلام مینمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات