ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอื่นๆ ล้วนแต่เป็นพระเจ้าจอมปลอม ไม่มีอำนาจ และไม่มีสง่าราศี มีเพียง"เอล ชัดดาย" พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระยาห์เวห์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเท่านั้น ที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งพระเยซู ผู้ที่ชดใช้บาปของเรา ของขวัญแห่งความเมตตาของพระองค์ทำให้เราสมบูรณ์แบบแม้จะล้มเหลว ของขวัญแห่งความอดทนของพระองค์ช่วยให้เราเป็นคนแน่วแน่ไม่ขี่ลังเลสงสัยอีกต่อไป และที่สำคัญที่สุดก็คือ ของขวัญแห่งความรักของพระองค์ที่นำความรอดมาให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียวผู้ทรงพระชนม์อยู่ ขอให้สง่าราศีของพระองค์ส่องสว่างตลอดไปเป็นนิจในชีวิตของคนของพระองค์ที่สัตย์ซื่อ ขอให้ริมฝีปากและใจของข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์เสมอ ขอให้ทุกคนเห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาในพระเยซูคริสต์ ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น