اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى عيسي، مهربانى + دليرى و عزم راسخ + بخشيدن يا دادن+تحمل سختيها = جلال. اين يكى از آن تناسبات رياضى است كه از نقطه نظر انسانى بيمعناست، اما از ديدگاه ايمان، حكمتى تواناست. عيسى به دنياى ما آمد بخاطر اينكه خدا مهربان است. عيسى "شهامت" داشت كه آسمان را پشت سر بگذارد و با سختيهاى انسانيت روبرو شود، و از خود بگذرد تا ديگران را خدمت كند. عيسى آن قدرت را داشت تا متحمل ترسها و تحقير صليب بشود. از اينرو، خدا جلالش را باعيسى قسمت كرد و او را مافوق همه قرار داد.پولس رسول ميخواهد بما يادآورى كند كه خدا، فداكاريها، أطاعت، و ناملايمات ما را از ياد نميبرد. او آنها را با خشنودى و با جلال حرمت ميدارد، زيرا جانبازى عيسى، ما را تقديس نموده است!

دعای من

خداوند خدا و اى پدر قدوس، من ايمان دارم كه عيسى پسر تو و منجى و خداوند من است. من قلبم را بتو تسليم ميكنم تا هيچگونه تمايل شريرانه اى نسبت به خداوندى او در من نباشد. سپاسگزارم براى هديه عالى فيض تو در او. در نام عيسى. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات