ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับพระเยซูแล้ว การมีความเมตตากรุณา+ความกล้า+การให้+ความเข้มแข็ง ก็นำสง่าราศีมาสู่พระองค์ มนุษย์ไม่เข้าใจสมการความรอดนี้ได้ แต่จากมุมมองของความเชื่อ ก็เป็นสติปัญญาที่มีพลัง พระเยซูเสด็จมาสู่โลกของเราเพราะความกรุณาของพระเจ้า พระเยซูมี "ความกล้า" ที่จะออกจากสวรรค์และต้องเผชิญกับความยากลำบากของความเป็นมนุษย์ และยอมเพื่อรับใช้ผู้อื่น พระเยซูเข้มแข็งที่จะสามารถทนความน่ากลัวและความอัปยศอดสูของไม้กางเขน ดังนั้นพระเจ้าได้ร่วมกับพระเยซูในสง่าราศีของพระองค์ และวางพระเยซูไว้อยู่เหนือคนทั้งปวง เปาโลต้องการที่จะเตือนเราว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมการเสียสละของเรา การเชื่อฟังของเรา และความยากลำบากของเรา แต่พระองค์จะให้เกียรติด้วยความพอใจและสง่าราศีของพระองค์ การเสียสละของพระเยซูทำให้เราบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ และองค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระองค์ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมมอบหัวใจของข้าพระองค์ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ สำหรับการเชื่อในพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมแห่งความรักผ่านทางพระเยซู ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น