ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับพระเยซูแล้ว สง่าราศี = ความเมตตากรุณา+ความกล้า+การเสียสละ+ความทรหดอดทน สำหรับมนุษย์ เมื่อเห็นสมการแห่งความรอดนี้ ก็ได้แต่มึนงง ไม่เข้าใจ แต่จากมุมมองของความเชื่อ มันเป็นสติปัญญาที่ทรงพลัง เพราะ"ความเมตตากรุณาของพระเจ้า" พระเยซูถึงได้ลงมาเกิดในโลกนี้ เป็นเพราะ"ความกล้า" พระเยซูถึงได้ทิ้งสวรรค์และมารับสภาพเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอกับความทุกข์ทรมาน เป็นเพราะ "การเสียสละ" พระองค์จึงยอมสละชีพเพื่อผู้อื่น เป็นเพราะ "ความทรหดอดทน"พระเยซูถึงยอมรับความสยดสยองและความอัปยศอดสูบนไม้กางเขนนั้น ดังนั้นพระเจ้าจึงได้รวมพระเยซูเข้าในสง่าราศีของพระองค์ และยกพระเยซูขึ้นเหนือทุกสิ่ง เปาโลอยากเตือนเราว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมการเสียสละ การเชื่อฟัง และความทุกข์ยากลำบากของเราเลย แต่พระองค์ยกย่องให้เกียรติเราด้วยความยินดี และให้เรามีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ด้วย เพราะพระเยซูได้สละชีพเพื่อทำให้เราบริสุทธิ์แล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ และพระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระองค์ และเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมรับอย่างหมดเปลือกในการเป็นองค์เจ้าชีวิตของพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งความรักอันไร้เทียมทานที่ผ่านมาทางพระเยซู ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น