اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی آمد تا چهره خدا را نشان دهد و ما را از چنگ دشمنانمان برهاند. اما امروز، در بخشهای سختی از دنیا و در مکان هایی که کمترین توقع هست، مسیحیان تحت حمله هستند. خدا عیسی را فرستاد تا ما را نهایتاً و کاملاً از گناه و قدرت آن نجات دهد. بیایید دست به دعا برداریم که خدا به قدرت بی نظیر خویش در دنیای ما امروز عمل خواهد کرد تا فرزندانش را از دست حکومت های ظالم، فقر، خشونت و بی قانونی، بدرفتاری، و استهزا برهاند. بیایید همچنین برای این مطلب دعا کنیم که خدا برای هر آنچه که در این رابطه انجام دهد، مورد ستایش قرار گیرد!

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، لطفا تمام فرزندان محبوبت را که تحت حمله هستند، تقویت کن. نجات خودت را به آنها آشکار و آنرا در قدرت نیرومند خودت جلوه گر بساز. تو منجی و رهاننده ما هستی. در نام پسرت عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات