اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تنها يك پاسخ مناسب به هديه خدا، عيسى، وجود دارد و آن تمجيد و پرستش ماست. محبت، فيض، لطف، بركت، بخشش گناهان، رحمت، و نجات بوسيله هديه بينظير عبسى نصيب ما ميشود. چطور ميشود او را نپرستيد؟ دلها و زبانهاى ما چگونه ميتوانند ساكت و آرام باقى بمانند در برابر چنين هديه عالى؟ آنها نميتوانند، يا حداقل الان ساكت نخواهند ماند! باشد كه سكوت دلها و زبانها يادآورى باشد كه ما بايد تا حد امكان به بسيارى اين مژده را برسانيم، قبل از اينكه هر زانويى خم بشود و هر زبانى إقرار كند كه عيسى خداوند است براى جلال خداى پدر!

Thoughts on Today's Verse...

There is only one proper response for God's gift of Jesus — our praise and adoration. God's love, grace, favor, blessing, forgiveness, mercy, and salvation come to us through the incredible gift of Jesus. How can we not praise him? How can our hearts remain still and voices remain silent before such an incredible God? They can't, or won't, at least right now! Let's see their refusal as our reminder that we need to reach as many as possible before every knee bows and every tongue confesses that Jesus is Lord to the glory of the Father!

دعای من

اى پدر، تو پرجلالى. فيض تو شگفت انگيز است. هديه تو، عيسى، عظيم است. تمامى ستايشها براى تو، زيرا تو فيض و جلالت را بوسيله فرستادن پسرت با ما سهيم شدى. در نام او، ستايشم را بتو تقديم ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father, you are glorious. Your grace is marvelous. Your gift of Jesus is magnificent. All praise to you for sharing your glory and grace with us by sending Jesus, in whose name I offer you my praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا ١٤:٢

نظرات