ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีแค่สิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระเจ้าสำหรับของขวัญแห่งพระเยซูได้ คือการสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ ของขวัญแห่งพระเยซูนำมาซึ่ง ความรัก พระคุณ การชื่นชอบ การอวยพร การยกโทษ ความเมตตา และความรอดจากพระเจ้า แล้วเราจะไม่สรรเสริญพระองค์ได้ยังไง แล้วจิตใจเราจะนิ่งเฉยและไม่เปล่งเสียงสรรเสริญออกมาต่อหน้าพระเจ้าที่แสนอัศจรรย์นี้ได้ยังไง แต่คนในโลกนี้เขาไม่สามารถสรรเสริญหรือคิดจะทำได้ในตอนนี้ ก็ให้เราเอามาเตือนตัวเองว่า เราต้องรีบออกไปประกาศข่าวดีให้พวกเขารู้ ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงที่ทุกหัวเข่าจะต้องกราบลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตเพื่อถวายเกียรติให้กับพระบิดา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา พระองค์นั้นเต็มไปด้วยสง่าราศี พระคุณของพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์เสียเหลือเกิน ของขวัญแห่งพระเยซูที่พระองค์มอบให้นั้นช่างเลิศเลอ ขอสรรเสริญพระองค์ ที่ได้แบ่งปันสง่าราศีและพระคุณของพระองค์กับเรา ด้วยการส่งพระเยซูมาให้เป็นของขวัญ ขอสรรเสริญพระองค์ผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น