اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تنها يك پاسخ مناسب به هديه خدا، عيسى، وجود دارد و آن تمجيد و پرستش ماست. محبت، فيض، لطف، بركت، بخشش گناهان، رحمت، و نجات بوسيله هديه بينظير عبسى نصيب ما ميشود. چطور ميشود او را نپرستيد؟ دلها و زبانهاى ما چگونه ميتوانند ساكت و آرام باقى بمانند در برابر چنين هديه عالى؟ آنها نميتوانند، يا حداقل الان ساكت نخواهند ماند! باشد كه سكوت دلها و زبانها يادآورى باشد كه ما بايد تا حد امكان به بسيارى اين مژده را برسانيم، قبل از اينكه هر زانويى خم بشود و هر زبانى إقرار كند كه عيسى خداوند است براى جلال خداى پدر!

دعای من

اى پدر، تو پرجلالى. فيض تو شگفت انگيز است. هديه تو، عيسى، عظيم است. تمامى ستايشها براى تو، زيرا تو فيض و جلالت را بوسيله فرستادن پسرت با ما سهيم شدى. در نام او، ستايشم را بتو تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات