اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«این فقط یک غیبت کوچک بی ضرر است.» آموزگار خردمند به ما یادآوری میکند که غیبت کردن نه کوچک است و نه بی ضرر. عواقب آن بسیار عظیم و صدمه ناشی از آن بسیار دهشتناک است. در عوض، خیلی بهتر است که آدم صلح و دوستی را ترویج دهد و مرمت کننده آزارها باشد.

Thoughts on Today's Verse...

"It's just a little harmless gossip." The Wise Teacher reminds us that gossip is neither little or harmless. Its consequences are huge and its damage horrible. Instead, it is much better to be a peacemaker and an offense mender.

دعای من

ای پدر پرجلال، من اعتراف میکنم که بیشتر اوقات بجای اینکه موجد صلح باشم، عاشق صلح هستم. در من آن شخصیتی را بپروران که غیبت را تکرار نکنم و در عوض، با مجهز بودن به حکمت و قوت، در جهت مرمت خرابی ها بکوشم. بوسیله شاهزاده صلح (سرور سلامتی) دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Father of Glory, I confess that I am often more a peace lover than a peacemaker. Give me the character not to repeat gossip and instead have the wisdom and strength to be an offense mender. Through the Prince of Peace I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۹:۱۷

نظرات