இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

யோசுவாவுக்கு இந்த கட்டளையும் வாக்குறுதியும் வரவிருக்கும் வருஷத்தை நாம் தழுவும் போது நமக்காகவும் உள்ளது. நமக்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்று எங்களுக்குத் தெரியாது, நம் வாழக்கை பயணத்தில் அவரிடம் கேட்டு, அவருடைய விருப்பத்தைப் பின்பற்ற முயன்றால் தேவனானவர் நம்முடனும் நமக்கு முன்பாகவும் செல்வார் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். எனவே இந்த வசனம் "நான் உன்னுடன் செல்வேன்" என்று போற்றுவதற்கான வாக்குறுதி மட்டுமல்ல. இது ஒரு கட்டளையும் கூட! "பலமாக இருங்கள், தைரியமாக இருங்கள், பயப்படாதீர்கள் அல்லது சோர்வடையாதீர்கள்." இந்த வரவிருக்கும் வருஷத்தை பயப்பட வேண்டிய விஷயமாக அல்ல மாறாக,தேவனுடைய பணியை செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் !

என்னுடைய ஜெபம்

பரிசுத்தமும், சர்வவல்லமையுமுள்ள பிதாவே , இந்த புதிய ஆண்டைத் தொடங்கும் போது என்னுடன் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி. வரவிருக்கும் வாய்ப்புகளுக்காக அதை ஆர்வத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் வாழ்த்த உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் எனக்கு அதிகாரம் கொடுங்கள். எனது சொந்த குறைச்சல்கள் மற்றும் எனக்கு முன்பாக இருக்கும் காரியங்களும், மற்றும் அடியேன் அறியாதவைகளும் இன்னுமாய் என்னை பயமுறுத்தும் மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் காரியங்களுக்காக என்னை மன்னியுங்கள். இந்த வருஷத்தை உம்முடைய மகிமைக்காக தைரியமாக வாழ எனக்கு பெலன் கொடுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change