ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสั่งและคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับโยชูวานี้ ก็เป็นคำที่พระเจ้าให้สำหรับเราในปีที่จะมาถึงนี้ด้วย เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต เรารู้เพียงว่าพระเจ้าจะไปกับเรา ถ้าเราขอให้พระองค์เดินทางไปกับเราและพยายามที่จะทำตามใจพระองค์ ดังนั้นข้ออย่าให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นแค่คำสัญญาที่ทำให้เรารู้สึกดีเท่านั้น พระเจ้าบอกว่า "เราจะไปกับเจ้า" ประโยคนี้ยังเป็นคำสั่งด้วย! "จงเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ต้องกลัวหรือท้อแท้" ให้เราสวมกอดปีใหม่นี้ ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับใช้พระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัว!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธิ์ ขอบพระคุณที่อยู่กับข้าพเจ้าในปีใหม่นี้ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้า ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่จะมีใจและตื่นเต้นกับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเกิดความกลัวและไม่กล้าตัดสินใจเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญเพื่อพระองค์ในปีนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change